แบบฟอร์มสำหรับศาล แบบฟอร์มนี้ได้จากเว็บไซด์ต่าง ๆ และจากเพื่อนร่วมงาน ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับ

ติดต่อ ร.ต.ต.รักถิ่น  บำรุงศรี

1

แบบฟอร์มศาล

 แบบพิมพ์สัญญาประนีประนอมยอมความ  แบบพิมพ์คำฟ้อง  แบบพิมพ์คำร้อง
แบบพิมพ์คำให้การ  แบบพิมพ์ท้ายฟ้องแพ่ง  แบบพิมพ์บัญชีทรัพย์
แบบพิมพ์บัญชีพยาน  แบบพิมพ์ใบแต่งทนาย  แบบพิมพ์ใบมอบฉันทะ
แบบพิมพ์มหมายเรียกแพ่งสามัญ  แบบพิมพ์หมายนัดไต่สวน  แบบพิมพ์หมายเรียกพยานบุคคล คดีแพ่ง
แบบพิมพ์หมายเรียกพยานเอกสารหรือวัตถุ  แบบพิมพ์หมายเรียกมโนสาเร่  แบบพิมพ์ท้ายฟ้องอาญา
แบบพิมพ์หมายเรียกพยานบุคคล  แบบพิมพ์หมายเรียกพยานเอกสารหรือวัตถุ(คดีอาญา )  
     

     

    

Product By

ร.ต.ต.รักถิ่น   บำรุงศรี นบ.
พนักงานสอบสวน ( สบ 1 )
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลก